Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

PANASONIC, HIT® GÜNEŞ PANELİ %-0.258/°C İLE DÜNYANIN EN YÜKSEK PMAX SICAKLIK KATSAYISINA ULAŞTI

Modüller, verimliliği sıcaklık arttıkça düşen ve böylece çıkış gücünü de düşüren güneş hücrelerinden oluşur. Sıcaklık katsayısı bu düşüşün miktarını belirtir. Genel olarak bir silikon güneş hücresinin Pmax sıcaklık katsayısı %-0.50,3 seviyesindedir ve bu da modül sıcaklığı 1°C arttığında verimlilikdeki %0.50 düşüşe karşılık gelir.
Örneğin yaz aylarında ulaşılması beklenen modül sıcaklığındaki (75°C) verim, 25°C ortam sıcaklığındaki verim ile karşılaştırıldığında %25 oranında azalacaktır.
Panasonic’’in iyileştirilmiş Pmax sıcaklık katsayısına sahip HIT® modülleri verimlilikteki düşüşü neredeyse yarı yarıya azaltmaktadır.

HIT®’in özelliklerinden biri olan yüksek verimlilik ve sıcaklık özelliklerinin kombinasyonu genel silikon ürünler ile karşılaştırıldığında 75°C’deki dönüştürme verimliliği %464 oranında artacağından, güneş hücrelerinin verimliliğinin düştüğü bilinen yaz aylarında Panasonic modülleri güvenilir şekilde güç üretmeye devam eder.
HIT®’in en önemli özelliği olan Panasonic’in eşsiz heterojunction teknolojisinin 5 daha da geliştirilmesi ile mevcut sonuçlar elde edilmiş ve bu geliştirilmiş teknoloji ürüne entegre edilmiştir.

Panasonic daha yüksek güç üretimi, verimlilik ve güvenilirlik alanlarında iyileştirmeler yapmak amacı ile teknoloji geliştirme ve kitlesel ticarileşme üzerinde çalışmaya devam edecektir.

*HIT, Panasonic Group’un tescilli bir markasıdır.

Notlar:
1. Ölçülen değerlere göre bir üçüncü taraf ölçüm kurumu ile elde edilen ortalama değer (IEC 61853-1 ile uyumlu olarak)
2.  Panasonic’in, yoğunlaşmayan silikon fotovoltaik modülleri için 18 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu araştırmaya istinaden.
3. Alıntı yapılan kaynak:  Japonya Fotovoltaik Enerji Kurumunun Gösterge Yönergelerinde (FY2017) tanımlanan “Referans değer:(1) Kristal silikon güneş hücreleri”.
4. Genel silikon güneş hücreleri için %15.6 (%-0.50/°C çıkış sıcaklığı katsayısı) dönüştürme verimliliği ve HIT® için %19.6 (-0.258%/°C çıkış sıcaklığı katsayısı) dönüştürme verimliliği temel alınarak hesaplanmıştır.
5. Güneş hücresi için gerekli olan, kristal silikon esaslı yüzeyin amorf bir silikon tabaka ile kaplanmasına dayalı teknoloji. Bu teknoloji, hücrelerdeki silikon esaslı yüzey alanında yaşanan birçok teknik sıkıntıyı ortadan kaldıran üstün pasifize etme özelliğine sahiptir.

Verimlilik modül sıcaklığına bağlı özellikleri
• Genel silikon güneş hücrelerine göre standart hale getirilmiştir

• Genel silikon güneş hücreleri için %15.6 dönüştürme verimliliği ve %-0.50/°C Pmax sıcaklık katsayısı ve HIT® için %19.6 dönüştürme verimliliği ve -0.258%/°C Pmax sıcaklık katsayısı temel alınarak hesaplanmıştır.