Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GEOMAS BİNA TEMEL ALTI İZOLASYON SİSTEMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNUYOR

[kutusol=5249] Geomas’ın ürünlerini iki ana bölüme ayırıyoruz. Bir tarafta maden alanları, çöp depolama alanları, göletler, kanallar, barajlar gibi çevre projeleri diğer tarafta bina izolasyonları. Bina izolasyonları tarafında sunduğunuz yenilikçi çözümünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bina temel altı izolasyonlarında çeşitli ihtiyaçlar var. Suyu tutmak bütün izolasyon malzemelerinin olmazsa olmazı ancak her malzemeyle ya da yöntemle bir binanın temelinde sağlıklı işleyen bir izolasyon yapamazsınız. Bunun iki temel nedeni var, biri uygulama diğeri yapının servis süresince karşılaştığı etkenler… Bina yapılırken zemini ne kadar iyileştirirseniz iyileştirin, binanın toplam ağırlığı o zemine bindiği zaman bina oturur. Bu oturma santim mertebesindedir. Bir malzemenin yük taşıyabilmesi için deforme olması şarttır, aynı şekilde zeminin de yük taşıyabilmesi için bir miktar deforme olması gerekir. Yani bu birkaç cm’lik oturma sistemin yapısı gereği olur. Yaptığınız binanın 2-3 cm oturacağını göz önüne aldığınızda, izolasyon sisteminizin de üzerindeki binlerce tonla beraber hareket edeceğini öngörürsünüz. Bu kayma malzemeyi zorlar. Bunun yanı sıra uygulama yapılırken üzerinde insan çalışacak, insan kaynaklı hatalar da olacak, kesilecek, delinecek… İnsan faktörüne karşı da sistemi koruyabiliyor olmanız lazım.

FULLTANKING/BOHÇALAMA SİSTEMİNDE BİR DELİK OLUŞTUĞU AN, SİSTEM ÇÖKER
Dünyada izolasyonlar genellikle bohçalama denilen bir yöntemle yapılmakta. İngilizce literatürde fulltanking diye geçiyor, bu ifade biraz daha iyi anlatıyor sistemin yapısını. Binanın dışına bir bohça, yani ikinci bir kılıf yapılıyor gibi düşünün. Bahsettiğim bina oturması, insan kaynaklı hatalar vs. nedeniyle izolasyon malzemenizde oluşabilecek herhangi bir delikten su, izolasyonla beton arasına girer ve dolaşmaya başlar, betondaki zafiyet noktasını bulur ve içeri girer.
(Kalın, sağlam bir beton da suyu geçirmez ama betonda çatlak varsa, soğuk derz varsa, segregasyon varsa veya kalıplar için açılan deliklerden kapatılmayanlar kaldıysa su buralardan içeri giriyor.) İzolasyon malzemesindeki hasar noktası ile binanın içerisinde suyun geldiğini gördüğümüz nokta aynı nokta değildir. Su, izolasyon ile beton arasında dolaşıp zafiyet noktasını bulmuştur çünkü.

Suyun yapının içinde geldiği noktaya bakarak izolasyondaki deliği bulmak imkansız derecesinde zordur. Ancak çok detaylı ve teknik ölçümlerle mümkündür çünkü su girişi olduğu zaman nemlenme oluşur ve bu nem elektrik dirençlerini değiştirir. Bu değişimden yola çıkarak binalarda tahribat yaratmadan gerçekleştirilebilen testlerle kaçağın çıktığı yeri bulabiliriz ancak bu yöntemler hem ekonomik değildir hem de uygulaması her zaman mümkün olamaz. Bohçalama dediğimiz full-tanking izolasyon sistemine tüm dünyada alternatif aranmasının ana nedeni budur.[kutusag=5250] 
Belirtmeliyim ki tüm rakiplerimizin membranları oldukça kalitelidir ancak fulltanking sistemi, bir delik anında çöker.

İzolasyon malzemesinin delinmemesi gerekmez mi?

SU İZOLASYON MALZEMESİ DELİNİR, DELİNEBİLİR
Delinmemesi gerekir gibi düşünüyoruz ancak delinir, delinmeyen izolasyon malzemesi yoktur çünkü üzerinde insan vardır, çünkü üzerine yapılan binlerce ton imalat vardır ve binanın oturması durumu vardır. Bu nedenlerle izolasyon malzemeleri delinir, delinebilir.

FULLTANKING’TEN MICROTANKING’E
Bu noktada çözüm yaklaşımı fulltanking’ten microtanking’e doğru evriliyor.

Microtanking’de malzeme bir bohçalama membranı gibi değil, betonarme yüzeyine yapışarak bütünsel olarak hizmet verir.
Eğer bir yerden su girerse sadece o alanda kalır, su izolasyon tabakası ve yapı arasında yürüyemez. Bu durumda izolasyondaki zafiyet noktasıyla binadaki zafiyet noktası çakışırsa ancak su binaya girebilir.

Pazarda microtanking sistemle çözümü sunan rakipleriniz var mı?
Fulltanking çözüm sunan rakiplerimiz olduğu gibi microtanking çalışan malzemeler sunan rakiplerimiz de var ancak bu noktada GEOMAS olarak, BentoShield MAX ürünümüz ile bir adım öne geçiyoruz.

YAPISINDA KİL OLAN BENTOSHIELD, KENDİ KENDİNİ TAMİR EDİYOR
BentoShield MAX yüzde yüz doğal sodyum bentonit kilinden oluşan bir malzeme. Yüzeye yapışıyor ve üzerine beton döküldüğü zaman ayrılmaz bir bütün oluyor. Yapısında bulunan bentonit suyla beraber hacmini 16 kat genişletiyor. Delindiği zaman malzeme şişiyor, kendi kendini tamir ediyor.
İzolasyondaki zafiyet noktasıyla betondaki zafiyet noktası karşılaşır ise gidiyor, orayı dolduruyor, bir nevi conta vazifesi görüyor. Fakat bu şişme kimyasal bir reaksiyon değil ya da bir balonun şişmesi gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Betonda bir çatlak varsa kendisini oraya enjekte ediyor.

Nasıl oluyor bu?

BENTOSHIELD MAX DOĞAL BİR MALZEME VE ÖMRÜ YÜZ BİNLERCE YIL
Kilin şişme mekanizması şöyle çalışıyor: Bentonit, plakalar şeklinde bir mineral. Bunun da üstünde pozitif elektrik yüklü sodyum iyonları var.
Sistem ‘aynı elektrik yüklü iyonlar birbirini iter’ prensibiyle çalışıyor. Dolayısıyla bu sonsuza kadar sürecek bir sistem. O zaman bir yandan da malzeme ömrü işin içine giriyor. Çünkü oksidasyon dediğimiz bir olay var. Kilin ise malzeme ömrü yüz binlerce yıl.

Hangi malzemenin enerjisini yükseltirseniz, entalpi kuralı gereği en düşük enerji seviyesine inmeye çalışıyor. Siz bir polimer alıp bir zincir yaptıysanız, o zincir devamlı parçalanmaya eğilimli olacaktır. Bu doğanın bir kuralı. Bu yüzden BentoShield MAX dünyadaki teknik olarak tüm sistemlerin önüne geçiyor. Bu kendisini tamir eden bir microtanking sistemi.

Zaten microtanking zafiyeti çok aza indirmişti, izolasyondaki zafiyetle betondaki zafiyet çakıştığı zaman problem yaratıyordu. Bizim ürünümüz bunun da önüne geçiyor çünkü (self-seam, self-heal dediğimiz) kendini tamir eden bir sistem.

POLİMER MODİFİYELİ ÖZEL BİR ÜRÜN
Biz polimer modifiyeli özel bir ürün veriyoruz bina izolasyonunda. Uygulamada izolasyon malzemesinin üzerine yaş beton dökülür. Betonun [kutusol=5251] pH’ı 13’tür, çok yüksek bir alkali. İstanbul’da yağan yağmurun pH’ı ise 5.4’tür, asit yağıyor diyebiliriz. Dolayısıyla her şey laboratuar ortamındaki gibi olmuyor. Bu gibi durumlar için polimer modifiye, tuzlu ve kimyasal sulara karşı malzemeyi koruyor ve yapısındaki bentonitin mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlıyor. BentoShield MAX’ın piyasadaki diğer kil örtülere karşı üstünlüğü de bu polimer modifikasyonundan geliyor.

Peki uygulama nasıl gerçekleşiyor?

UYGULAMA MALİYETİ ÇOK UCUZ
Geosentetik kil örtülerde, teknik özelliklerinin yanında uygulaması da oldukça önemli bir parametredir. BentoShield MAX’ın uygulaması da çok basit. Bu halı gibi bir malzeme. Düşeyde çivi çakılarak sabitleniyor çünkü şişip kendi çivi deliklerini kapatıyor. Biniler sadece üst üste bindirilerek uygulanıyor, kendi kendisine kaynıyor. Halı gibi seriyorsunuz, çiviyle çakıyorsunuz o kadar.

Üzerine beton döküldüğü zaman yapışarak ayrılmaz bir bütün oluyor. Bentonit şişerek hasara uğradığı zaman kendisini tamir ediyor. Klasik izolasyonlarda bu özellik olmadığı için birçok koruyucu önlem alınması gerekiyor. Temel altı uygulamalarında izolasyon malzemesinden sonra üzerine koruyucu bir tekstil serilir, bunun üzerine de bir koruma betonu atılır. BentoShield MAX uygulanırken direkt olarak izolasyon malzemesini serip, demirleri koyuyor ve üzerine betonu döküyorsunuz. Bu çok büyük bir imalat hızı kazandırıyor. Ayrıca alternatif uygulamalardaki koruyucu tekstilin ve koruma şapının maliyeti bizim izolasyon malzememizle eşdeğer. Bu koruma maliyetlerini, izolasyon sisteminden çıkardığınız zaman BentoShield MAX neredeyse bedavaya mal oluyor. Herkes sıkıntısız, ekonomik ve hızlı bir izolasyon istiyor. BentoShield MAX hepsini birden veriyor. Toplam izolasyon maliyeti çok ucuz.
Tüm detay noktalarına da mükemmel çözümler sunuyor. Örneğin, temel altında kazıklar varsa bu kazıkların da temelin içine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla izolasyonu getirip kazığın üzerinden geçiremezsiniz. BentoShield MAX conta gibi şişip delinen alanı kapatabiliyor. Diğer malzemelerde bu şansınız yok. Özetle BentoShield MAX teknik olarak çok doğru bir malzeme, uygulama avantajları, ekonomisi ve hızıyla da rakipsiz.

Şantiyelerdeki uygulamalarınızı denetleyen bir ekibiniz var değil mi?

GÖREVİ SADECE ŞANTİYEYİ DENETLEMEK OLAN
ARKADAŞLARIMIZ VAR
Şantiyelerde hız ve hatasızlık iki önemli mesele. BentoShield MAX halı gibi serildiği için günde binlerce metrekare açabilirsiniz. Uygulama çok basit, uygulama hatalarına, insan faktörüne imkan vermiyor.

Bizim bir kalite kontrol sistemimiz var. Görevleri sadece yapılan işlere süpervizörlük etmek ve denetlemek olan arkadaşlarımız var. Bütün şantiyelere gider, denetler ve işverene rapor verirler.
Hatayı biz yaptıysak, bilgisini verir ne zaman düzelteceğimizi de bildiririz, hata başkasına aitse nasıl düzeltilmesi gerektiğini söyleriz. Amacımız yanlış bir iş yapılmasına imkan vermemek. Dolayısıyla sadece ekipleri eğitmek yeterli değil, denetliyoruz da.

Yeni AR-GE çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

YER ALTI GAZLARINA BARİYER OLUŞTURAN YENİ ÜRÜNLER SUNACAĞIZ
Şimdi yeni ürünler geliştirdik, şu anda onlarla pazara çıkacağız.
Yer altı gazları, Türkiye’de çok önemsenmese bile yavaş yavaş domine etmeye başladığımız İngiltere pazarında önemsenen bir şey.

BentoShield MAX LM’nin üzerinde bir film bulunuyor. Biz bu filmi bir radon bariyeri haline getirdik. Bunun yanı sıra bir tedarikçimizle beraber metan gazına karşı bariyer geliştirdik. Normal şartlarda İngiltere’nin şartnamelerine uygun bir metan gazı bariyeri oluşturabilmeniz için 2 mm kalınlığında HDPE film kullanmanız gerekiyor. Bizim standart kullandığımız film 400 mikron.

Metan gazı bariyeri oluşturmak için kalın ve pahalı bir malzeme kullanmak yerine biz Geomas olarak, gıda sektöründe kullanılan bir teknolojiyi uyarladık ve toplamda 400 mikron kalınlığında, metan gazını durduran bir film geliştirdik. Gerekli filmi 2 mm’den 400 mikrona indirmiş ve çok daha ucuza üretmiş olduk. Geomas, multidisipliner çalışma prensibi, inovasyon gücü ve teknik altyapısıyla bunu başardı.
İngiltere pazarında yapı sektörüne ürün satabilmeniz için BBA sertifikası almanız gerekiyor. BBA İngiltere’nin kendisine ait bir sertifikasyon sistemi ve sadece ürüne verilmiyor. Her sene tesislerimize gelip üretimimizi, tüm evraklarımızı, sahada uygulamamızı kontrol ediyorlar. Rakiplerimizin de BBA belgesi var ama polimer modifiye üretimi için BBA belgesi sadece Geomas’ta var.

Bu kadar inovasyon yaratan Geomas, ciddi teşvikler alıyor olmalı…

İSTANBUL’DA 5. BÖLGE TEŞVİĞİ ALDIK

Tamamladığımız birçok TÜBİTAK AR-GE projemiz var. Üniversitelerle yurt içi ve yurt dışında devam ettiğimiz ve tamamladığımız AR-GE projelerimiz var.

Bunun yanında Türkiye’de yeni yapacağımız bir polimer modifiye üretim hattı için Tekno Yatırım Hibe desteği aldık. Bu teknolojik bir yatırım olduğu için yeni yapacağımız yatırımda İstanbul’da 5. Bölge Teşviği’ni de aldık. Üretim hattımızı bir OSB’nin içinde kurarsak, Türkiye’deki teşviklerin en büyüğü olan 6. Bölge Teşviği’ni alacağız. Bunlar büyük, kıymetli şeyler.

Teknolojik bir yatırım gerçekleştirdiğimiz, döviz getiren ihracatçı bir firma olduğumuz için bu avantajları da kullanıyoruz. Tek bünyede bu hakları kazanmış ender firmalardan bir tanesiyiz.

Pazarlama’nın 4P’si yerine uyguladığınız SAVE anlayışını bizimle de paylaşır mısınız?

4P YERİNE SAVE
Harward’da konuşmacı olarak katıldığım bir etkinlikte başarı hikayemizi sorduklarında  “Pazarlamanın 4P’si” bizde yok dedim.

Biz Product değil Solution sunuyoruz. Geomas bir izolasyon malzemesi sunmuyor, bir izolasyon sistem çözümü sunuyor. İkinci olarak, bizim Place’miz yok. Şu anda Sri Lanka’nın en büyük projesine malzeme veriyoruz. Bizim bir Axccessibility’miz var, dünyada erişilebiliriz. Fuarlarda, teknik konferanslarda kendimizi gösteriyoruz ve problemi olanların kendilerinin bize ulaşmasını sağlıyoruz. Üçüncü olarak, bizim bir Price’mız yok, bizim Value’muz var. Eğer büyük bir problem çözersek pahalı, küçük bir problem çözersek ucuzuz.

Son olarak da bizim hiç Promotion’umuz yok. Biz, eğitim (Education) veriyoruz çünkü geosentetik örtü çok niş bir alan. Bu bizim işimizi büyütmemiz için bir avantaj ama eğitmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz 4P yerine SAVE veriyoruz. Bu prensip yalnızca Geomas’ta değil bizim şirketler grubumuzun tamamında var.