Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

AUSTROTHERM TÜRKİYE EPS SEKTÖRÜNDE, AUSTROTHERM geoBLOCK® İLE YAPTIĞI YENİLİKÇİ HAMLESİ YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

[kutusag=5342] Başlangıç olarak Austrotherm Türkiye organizasyon yapısından, genel hatlarından özetle bahsedebilir misiniz?
Avrupa’nın en önemli inşaat malzemesi üretici gruplarından bir tanesi Schmid Industrie Holding’e bağlı bir Avusturya firması olan Austrotherm, Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 19 üretim tesisi ile ısı yalıtım ürünleri alanında 70 yıldır faaliyet gösteriyor.

Austrotherm Türkiye olarak biz, bina dış cephe mantolamada kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleri ile birlikte inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan EPS blok ürünlerimizi; İstanbul-Kavacık’taki merkez binamız dışında Turgutlu, Manisa ve Dilovası, Gebze’de iki adet fabrikamız, Kayseri, Antalya, Diyarbakır ve Ankara’da üretim tesislerimizde üretiyoruz. Şu an için altı tane üretim noktasıyla Türkiye’ye hizmet veriyoruz ve 2018 yılında iki yeni üretim tesisimizi de devreye sokmayı planlıyoruz.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA DEPARTMANI KURDUK
Austrotherm Türkiye olarak ana konumuz olan EPS ısı yalıtım levhaları üretimi ve satışı dışında, 2017 senesinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek organizasyonumuz içerisinde yeni bir departman kurduk. “İnşaat mühendisliği uygulama departmanı” adındaki bu oluşum içerisinde mühendislik çözümleri üretme amacıyla bir yapılanmaya gittik. Şu an sektörde Geofoam olarak adlandırılan, inşaat mühendisliğinde kullanılan EPS blokların satışı bünyemizde kurmuş olduğumuz inşaat mühendisliği uygulama departmanımız tarafından gerçekleştiriliyor.
Bu departmanın asıl amacı ve görevi nedir?
Bu departmanın amacı, tüm dünyada 1972’den beri bilinen ve geleneksel dolgu yöntemlerine alternatif olarak kullanılan Geofoam hafif dolgu çözümünü Türkiye’de üretmek ve sunmak. Faaliyetlerini açmak gerekirse; Austrotherm geoBLOCK® adlı ürünümüzün otoyol, köprü inşaatlarında ve altyapı uygulamalarında  kullanılmak üzere piyasaya tanıtılması, satılması, projelendirilmesi, uygulaması ve saha uygulamasında süpervizörlük yapılması hizmetlerinin tamamını içeriyor. Departmanımız üniversitelerden de tam zamanlı danışmanlık alarak, projelerini bu bilgiler ışığında büyükşehir belediyeleri, karayolları, demiryolları, havalimanı, metro inşaatları gibi potansiyel kullanım alanları için üst seviye hizmet sunmayı amaçlıyor.

Üretim tesisleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Austrotherm, Türkiye’deki mevcut fabrikalarında EPS ısı yalıtım levhaları ve EPS bloklar üretiyor. Genelde yurt dışı kaynaklardan tedarik edilen hammadeleri sürdürülebilir kalite anlayışı içerisinde şişirerek ister standart, ister özel kesim levha ve bloklar haline getiriyoruz. Sektörümüzde hizmet kalitesi, ürün kalitesi yanında lojistik en önemli faktörlerden biridir. Bu sebepledir ki Austrotherm Türkiye olarak bütün coğrafi bölgelere kesintisiz hizmet için yatırımlarımızı yönlendiriyoruz. Austroherm Türkiye 70 yıllık EPS deneyimi ve disiplini sayesinde ürettiği her bir ısı yalıtım levhası yüksek ve sürdürülebilir kalitede olmaktadır.

Türkiye’de EPS ürünlerdeki tek Avrupa menşeili üretici firma olan Austrotherm tüm Türkiye geneline ürün vermek üzere yaptığı lojistik çalışmalarla, “önce kalite” mentalitesiyle seçkin ve tercih edilen marka olarak piyasada benimsenmiştir. Üretimde en kaliteli hammaddeyi kullanıyoruz. Avrupa menşeli bir marka olmamız sebebiyle EPS üretiminde Avrupa’daki gelişmeleri de rahatlıkla takip edip, gerekli iyileştirmeleri de sürekli olarak yapabiliyoruz.

ISI YALITIM ÜRÜNLERİNİN KALİTE DENETLEME SİSTEMİ İBARESİYLE SATILMASI GEREKİYOR

EPS yalıtım malzemesi üretiminde ne gibi standartlar var ?
Türkiye’de ısı yalıtım malzemesi kapsamında değerlendirilen bütün yapı malzemelerinin, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında CE işareti taşımak zorunluluğu bulunmaktadır. CE işareti bir yapı malzemesinin çevre ve insan sağlığına uygun üretilip, yapıda güvenle [kutusol=5343] uygulanabildiğinin beyanıdır. Avrupa Standartlarına (EN) uygun her ürün CE işareti alır ve yapılar için performans değerleri beyanlarını taşır. Tüketiciler binaları için kullanılan yalıtım malzemesinin marka ve CE işaretine sahip olup olmadığını ve uygun kalınlıkta olup olmadığını kontrol etmelidir. Özellikle ısı yalıtım levhalarının Türkiye’de kalite denetleme sistemi ibaresiyle satılması üzerine çalışmalarımız var. Aynı zamanda EPS ısı yalıtım levhaları ürünleri için geçerli TS EN 13163 ve dıştan yalıtım için kullanılan kompozit ısı yalıtım sistemleri için TS EN 13499 standartlarının getirdiği gerekliliklere uyulması gerekiyor.
EPS’de kalite ne anlama geliyor, TSE ve CE standardını karşılıyor olmanın ötesinde ne gibi parametreler içeriyor?
Kesinlikle bu standartları karşılamak mühim. Ancak bu standartları bir kere almak demek, tamamen bu standartlarla üretiyorsunuz anlamına gelmeyebilir. Bu disipline sahip olmak ve onu sürdürebilmek çok önemli. Bugün ürün verdiğiniz bir firmaya yarın da ürün verebiliyor olmanız önemli. Taahhüt ettiğiniz standart değerleri içerisinde ürün sunmak en öncelikli amacımız, bu sebeptendir ki tüketicilere her zaman markalı ve güvenilir firmaların ürünlerini kullanmalarını öneriyoruz.

Bunun için özellikle bizim gibi ciddi Avrupa menşei, altyapısı olan, disiplinli firmalarla çalışmak her zaman için müşterilerimize güven veriyor. Özellikle yalıtımda, bu değerlerin çok önemli olduğu lokasyonlarda haksız rekabetin önüne geçmek ve piyasaya kalitesiz ürün girişini engellemek için kalite denetim sisteminin getirilmesi şart. Ürünü en iyi üretenin kendisi denetleyebilir. Yüzlerce firma var Türkiye’de üretim yapan, bunların her dakika denetlenmesi mümkün değil. Bu anlamda (KDS) kalite denetleme sistemi ve firmaların kendi denetlemeleri çok önemli.

AVRUPA’DA LEVHA KALINLIKLARI 15-20 CM, TÜRKİYE’DE 3-4 CM

Bu konuda peki kentsel dönüşüm beklentilerinizi karşılıyor mu?
Kentsel dönüşümün halk tarafından algısı çok önem taşıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki enerji verimliliği ile ısı yalıtımı ilişkisi tüketici tarafından halen tam olarak anlaşılabilmiş değil. Konut satın alımlarında binanın yalıtımı dikkat edilmesi gereken ancak hep en son dikkat edilen husus oluyor. Enerji faturalarını en çok arttıran faktör olarak tüketici halen beyaz eşyaları görüyor. Yapılan araştırmalarda halkın %40’ı binalar için zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmış durumda.

Mevzuatların ve standartların tüketiciye net ve anlaşılır şekilde iletilmesi gerekiyor. Isı yalıtımı 3-4 sene içerisinde kendini amorti eden bir uygulamadır, bu noktanın üzerinde de durulmalıdır. Türkiye’de şu an on beş milyonun üzerinde ısı yalıtımsız bina var. Bu da ülkedeki tüm binaların %80’ine denk geliyor. Kişi başına düşen ısı yalıtım miktarı Avrupa’da 1,0 -1,3 m3 iken ülkemizde ise bu rakam  0,20 m3.
Türkiye olarak, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi enerjimizi verimli kullanmak için ilk hedefimiz ülkemizde yalıtımsız binanın kalmaması olmalı. Kentsel dönüşüm getirdiği ısı yalıtım standartlarıyla buradaki açığı kapamak adına yapılmış büyük bir hamle, yeterli ısı yalıtımı yapılmış bir binada %50’ye varan maliyet avantajı sağlamak mümkün. Isı yalıtımı yapılmamış bir binada yılda 300-350 kwh/m² enerji tüketilirken, ülkemizdeki mevcut TS 825’e uygun inşa edilmiş ve yalıtımı yapılmış bir bina yılda 100-120 kwh/m² seviyelerinde enerji tüketimi hedefleniyor. Türkiye’de mantolama yapılacak önümüzde milyonlarca bina var.  Biz bu konuda Avrupa’nın on yıl gerisindeyiz diyebiliriz. Ayrıca bizdeki standartlarda 3-4 cm’lik ısı yalıtım levhası yeterli görülürken Avrupa’da 10 ila 20 cm arası levha kalınlıkları… Avrupa’da birçok kurumda olduğu gibi bu konuda da çok ciddi kurallar var. Sertifikaların, derecelendirmelerin bina vergi ve fiyatlandırmasına etkisinin olduğunu biliyoruz.[kutusag=5344] 

“ÜLKEMİZDEKİ EN BÜYÜK ENERJİ KAÇAĞININ SEBEBİ ISI YALITIM EKSİKLİĞİ”

Isı yalıtımı sektörünün Türkiye’de ve dünyadaki geleceği hakkında neler söylersiniz?
Nüfus artıyor, sanayi artıyor. Artık geleneksel enerji kaynakları, petrol, doğalgaz, kömür gibi kaynaklar artık yetmemeye başlıyor.
1998 yılında bütün dünyada tüketilen enerji, 2035 senesinde tam iki katına çıkacak. 2055’te tam üç katı tüketim olacak. Doğal kaynakların giderek yok olması, yok olan enerjinin fiyatının artması ve bulunmasının zor hale gelmesi şeklinde ilerliyor. Petrolün 60 yıl sonra, doğalgazın 200 sene sonra yok olacağı hesaplanıyor. Bu durum ısı yalıtımını tüm dünyada çok ön plana çıkarıyor. Türkiye’de bunun çok gerisinde olduğumuz için aslında bizler için çok daha önemli. Biz enerjimizin %75’ini ithal eden bir ülkeyiz. Bu ithal ettiğimiz enerjinin de %40’ını konutlarda kullanıyoruz. Konutlarda kullandığımız bu enerjinin de %80’inin sadece ısınmada kullanıyoruz. Bu çok ciddi bir oran.  Ülkemizdeki en büyük enerji kaçağı ısı yalıtım kaçağı olarak görülebilir. Boşa harcanan enerjinin ülkeye yıllık maliyeti 10 milyar dolar. Isı yalıtımıyla evlerdeki bu kaçağı %50 azaltmak mümkün. Bunun arkasında enerji kimlik belgesinde olduğu gibi çok ciddi bir yaptırım olmalıdır.

AUSTROtalk adında yeni bir seminer platformu kurduk, bu uygulama da sektörde ve Türkiye’de ilk. Bu ücretsiz olarak katılıp izlenebilen, online seminerlerimizi canlı yayınladığımız bir platform. Düzenli aralıklarla gerçekleştireceğimiz seminerleri daha sonra sosyal platformlardan yayınlayacağız. Burada Austrotherm’i, ürünlerimizi, ısı yalıtımını, mantolamayı anlatacağız.  Farklı sektör ve konularda profesyonel konuşmacılardan ısı yalıtımındaki kayıpları, deprem riski gibi konuları dinleyeceğiz.
Toplumu bu konularda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sektör ve tüketici bilinçlendirme hareketi olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk projemiz. Seminerlerimize cep telefonu, tablet ve bilgisayardan istediğiniz zaman katılıp takip edebilmektesiniz.

AĞIR İŞ MAKİNELERİNE GEREK OLMADAN ELLE DİZİLEN HAFİF DOLGU MALZEMESİ SUNUYORUZ

Yenilikçi Austrotherm geoBLOCK® ürününüzden biraz bahseder misiniz? Kullanıldığı projeler var mı?
Austrotherm geoBLOCK® ürünümüz, geleneksel toprak dolguya alternatif bir hafif dolgu malzemesidir. Bu sadece bir EPS blok değildir, bu bir “mühendislik çözümü”dür. Bu tanımın  üzerine çok fazla düşüyoruz çünkü öncesinde ciddi bir projelendirme, hesaplama, teorik çalışma; sonrasında ürünün üretimi, sahada pratik uygulanması, saha süpervizörlüğü,  belli aralıklarla alınan ölçüm kontrolleri var.

Geleneksel toprak dolgunun 1 m³ ü 2 ile 2,5 ton arasında iken aynı ölçülerdeki bir EPS blok sadece 20-25 kg yani toprak dolgunun %1 ağırlığında. 2,5 tonluk toprağın yerine EPS bloklar alternatif olarak kullanıyor. 1972’den beri dünyada otoyol ve köprü projelerinde kullanılıyor. Ülkemizde ise çok yeni, bizimle birlikte tanındı.
Türkiye’deki projelerimiz artarak devam ediyor. İstanbul Çevre Yolu’nun Uzunçayır Kavşağında Harem yönü çıkışındaki trafiğin bir kısmının Acıbadem Mahallesi yönüne aktarılması projesi kapsamında Akasya AVM önünde Austrotherm geoBLOCK®’lardan oluşan yol dolgusu inşa edildi ve Nisan 2017’de trafiğe açıldı. Yol izdüşümünün yaklaşık 3-5 m altından geçen 2.2 m çapındaki ana su isale hatlarına geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgu imalatı ile gelebilecek yapısal hasarların önüne geçmek için yol dolgusunun inşasında Austrotherm geoBLOCK®’lar tercih edildi.

Austrotherm geoBLOCK®’lar sadece isale hatlarının deplasman maliyetlerini önlemekle kalmayarak aynı zamanda isale hatlarında yapısal bir hasar meydana gelemeden projenin tamamlanmasına olanak sağladılar. Austrotherm geoBLOCK® İzmir – Çeşme’de inşaatı devam eden Alaçatı Biblos Resort Hotel & SPA’da hafif dolgu olarak kullanıldı. Burada yaklaşık 2000 metreküp Austrotherm geoBLOCK® döşeme üzeri tasarım yüklerini hafifletme ve yeşil alan – peyzaj düzenlenmesi çalışmalarında kullanılmıştır.
Zemin altında yer alacak olan SPA merkezinin tavan döşemesi üzerine inşa edilecek olan avlunun proje kotlarına yükseltilmesinde Austrotherm geoBLOCK®’ların kullanılması hem projenin statiği açısından güvenlik derecesini artırmış hem de geleneksel yöntemler (toprak dolgu, beton dolgu) ile karşılaştırıldığında inşaat süresi açısından avantaj sağlamıştır. Yine Biblos Otel’de binalar arasındaki buggy transfer yolunun alt dolgusu Austrotherm geoBLOCK® ile yapılmıştır.

METRO İSTASYONLARI DOLGULARINDA ARTIK AUSTROTHERM geoBLOCK®  KULLANILIYOR.

Başka nerelerde kullanılıyor?
Austrotherm geoBLOCK® kullanım alanları çok geniş; otoyol ve köprü yaklaşım dolgularında, otoyollara şerit ilavesi için gerekli dolgu imalatlarında, istinat yapıları geri dolgularında, menfez üzeri inşa edilecek olan dolgu imalatlarında, tünel portalları geri dolgularında, gömülü boru ve altyapı tesislerini koruma amaçlı dolgularda, şev güvenliğinin artırılmasında, havalimanları uçak kalkış pistlerinin altında, stadyum, tiyatro dolgularında, metro istasyonları kiriş arası dolguları  gibi sayısız kullanım alanı mevcut.  Ataköy – İkitelli Metro hattı Bahariye Metro İstasyonu inşaatının kiriş arası dolguları için Austrotherm geoBLOCK® tercih edildi. Kayaşehir’deki Ibn Haldun üniversitesi arkasında yapılmakta olan istinat duvarı arkasındaki yol dolgusu çözümü olarak projelendirilmiş ve kullanılmıştır. Alaçatı Biblos Otel’in havuzunda, insanların güneşlendiği alanın altı EPS bloktur. Onun altı da bir SPA merkezidir. Burada tercih edilmesinin sebebi ise SPA merkezinin tavanına çok yük binmesinin istenmiyor oluşudur.

AUSTROTHERM geoBLOCK®, TÜRKİYE’DE EPS SEKTÖRÜNÜ AYAĞA KALDIRACAK.

EPS çok tercih edilen bir ısı yalıtım malzemesi, artık aranan bir dolgu malzemesi de mi olacak?
Türkiye’de otoyol ve köprü yaklaşımlarında ve metro altyapı inşaatlarında ilerleyen yıllarda çok yoğun Austrotherm geoBLOCK® kulanımı olacağını, özellikle bu çözümün avantajlarının farkedilmesi ve kolaylığı sayesinde en aranan hafif dolgu çözümü haline geleceğiniz düşünmekteyiz. Geoteknik mühendisliğinde toplam konsolidasyon oturması potansiyeli yüksek zeminler üzerine inşa edilecek olan otoyol dolguları ve köprü yaklaşım rampalarının inşası özel çözümler gerektirmektedir.

Yumuşak zemin geçişleri üzerine sıkıştırılmış toprak dolgu inşa edilebilmesi için geleneksel zemin iyileştirme metotlarının yerine zemin iyileştirilmesine gerek duyulmadan dolgunun geofoam bloklarla inşasını mümkün kılan bu yöntemin maliyet, süre, kolaylık, iş gücü tasarrufu avantajları sayesinde çok kısa süre içerisinde aranılan ve tercih edilen bir yöntem olacağını öngörmekteyiz. Bu bağlamda Austrotherm olarak geoBLOCK mühendislik çözümümüz için ciddi tanıtım ve uygulama yatırımları yapmaktayız.