Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN TOPLUMSAL BİLİNCİN GELİŞMESİ SON DERECE ÖNEMLİ

[kutusag=5489] Dünyada küresel ısınma ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı konusunda artık hassas bir noktaya gelind. Özellikle konutlarda ısı yalıtımının önemi tartışılmaz. Yeter, açıklamasında ülkemizde farkındalık düzeyinin artmış olduğunun gözlenmesine karşı yeterli bilinç hala oluşmadı.

Mağarada ısınmak için yaktığımız odunun kömürü ile duvarlara çizdiğimiz resimlerden günümüze, bir düğme ile aydınlandığımız, ısındığımız veya serinlediğimiz zamanlara hızla geçiş yaptık. Bu geçişin bir bedeli vardı ve biz bunu yine doğanın bize verdiği tepkiler ile anlamaya başladık. Küresel ısınma diye adlandırdığımız büyük tehlikenin artık farkına varmaya başlıyoruz. Güncelde en hafif etkisi ile bahar olarak adlandırdığımız mevsim geçişlerinin kaybolması, kurak geçen yaz ve kış mevsimleri, çöllerde kar yağışları, ortalamanın üzerinde yağış alan bölgeler ve birçok benzeri doğa olayı küresel ısınmanın işaretleridir. İlerde bizi bekleyen en büyük tehlike ise buzulların erimesi, karasal alanların azalması, çok sert iklimsel koşullar ve en kötüsü de temiz içme suyu kaynaklarına ulaşamamak olacaktır.

DÜNYADA KÜRESEL ISINMANIN ENGELLENMESİ ADINA YALITIM EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİDİR
Gelişmiş ülkeler karbon salımı ile ilgili kısıtlamalara gitmek için mevzuat ve standartlarını tekrar gözden geçirmekteler. Küresel ısınmanın önlenmesi için şu üç temel nokta kabul edilebilir:
Fosil yakıtlardan vazgeçmek
Ülkelerin karbon salım beyanlarını 5 yılda bir gözden geçirmesi
Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak
[kutusol=5490] Türkiye’nin BM’ye sunduğu taahhüt 2030 yılı itibariyle referans senaryoya göre sera gazı salım artış miktarını yüzde 21 azaltmaktır. Bunun neticesinde küresel ısınmanın önüne geçmek için yalıtım kalınlıkları artırılmalı ve sistem kullanımı teşvik edilmelidir.

Ülkemizde ısı yalıtımı konusunda yasal zorunluluklar sayesinde bilinçlenme artış gösterse de, bireysel bilinç ve toplam fayda henüz zihinlerde netleşmiş ve özümsenmiş değil. Yeni yapılarda ruhsat almak için bir zorunluluk olarak karşımızı çıkan ısı yalıtımı, mevcut binalarda ortak alınması gereken kararlar yüzünden ötelenmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017’de bitiyordu. Yapılan bir düzenleme uygulanma 1 Ocak 2020’ye ertelendi.Enerjide dışa bağımlı ve fosil yakıtlar tüketen bir ülke olarak yalıtımlı binalar üretmek ve mevcut binaları yenilemek hem ülke ekonomisine hem de tüketicilerin kendi ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadır. Zira Türkiye’deki mevcut binaların halen %85’inde yalıtım bulunmuyor. Dolayısı ile henüz ülke olarak yalıtım konusunda almamız gereken çok yol olduğu bir gerçek. Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğunda süre uzatımına gidilmesinin en büyük nedeni büyük bir yapı stoğunun bu konunun uzağında ve belgesiz olmasıdır. Kamu kurumlarında zorunluluk nedeni ile yaşanacak sorunların önüne geçmek adına verilen bu ilave süreyi iyi değerlendirmeliyiz.”

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YALITIMIN SAĞLAYACAĞI KATMA DEĞER ÇOK YÜKSEK
Açıklamasında enerjide dışa bağımlılık ve yaşanan iklim değişiklikleri göze alındığında Türkiye ekonomisine yalıtımın sağlayacağı katma değeri çok yüksek olacak.
Bu nedenle mevcut konut stoğunun hızla yalıtımlı hale getirilmesi gerekmektedir. Halen enerji tasarrufu dendiğinde ısı yalıtımı ilk akla gelen uygulama olmasa da her geçen gün bu konudaki farkındalık düzeyinin de arttığını gözlemliyoruz.

Oysa bir konutta enerjinin %40’ı duvarlardan kaybediliyor. Bir yapının yalıtımlı hale getirilmesi için doğru sistem seçimi ve doğru uygulama çok önemli iki faktördür. Bunu da tüketici bilincinin artırılması ile birlikte piyasa denetim ve gözetimin artırılması ile sağlayabiliriz diye düşünüyoruz.

Baumit, sistem üreticisi bir marka olarak yönetmeliklerin taleplerini karşılayacak, sağlıklı ve konforlu yapılar üretmemizi sağlayacak ETAG 04 belgeli sistemlerimiz ve eğitim çalışmalarımızla toplumsal farkındalık ve bilincin oluşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.