Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TMS – MOPA PANEL KALIPLARI İLE ARTIK İŞÇİLİK AZALIYOR

MOPA PERDE KALIBI
MOPA modüler panel kalıbı, endüstriyel, altyapı ve konut yapılarının inşasında geniş bir uygulama yelpazesine sahip inşaat mühendisliği projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış vinç ile kullanılan modüler panel kalıp sistemidir. MOPA, her iki uçta cıvatalı dikdörtgen kutu profillerden oluşan ve proje ihtiyaçlarına göre şantiyede montajı sağlanabilen çelik çerçeve sistemine sahiptir. MOPA dış çerçeve kenar profilleri VINCI 80 profilleri ile aynı şekle sahip ve aynı mukavemette tasarlanmıştır. Bu nedenle Vinci 80 panel kilitleriyle kolayca birleştirilebilir. Çelik çerçeve profilleri, bitişik panellerle herhangi bir noktadan kolayca bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.  MOPA panelleri [kutusol=5694] genişlik ve yükseklik bakımından çeşitli boyutlarda olup farklı duvar ebatları için değişik kombinasyondaki modüler panellerin birleşimini sağlar. MOPA’nın ana avantajlarından biri, dikey çelik kuşakların panellerin ızgara dizilimli kutu kirişlerine destek olacak şekilde gereken aralıklarda serbestçe kullanılabilmesidir. Özel kalıp bağlantıları T ve L köşelerinde kolaylıkla yapılabilir çünkü gergi delikleri sabit bir konumda değildir. Taze beton basıncı taşıma kapasitesi DIN EN 18202 Tab. 3, taze beton basıncı için 7. hat 80 kN/m² dir. MOPA panel kalıbının yüksek yük taşıma kapasitesi, daha kısa betonlama süreleri sağlar.
DIN EN 18218’e göre (geciktirici yok ise, t ≥ 5 ° C) beton 4.5 m/h’e kadar pratik olarak yerleştirilebilir. Panel kaplaması WISA® Form Birch Plywood veya WISA® Form Elephant olarak kullanılabilir.

Nakliye ve Uygulama Avantajları
Projelerin özellikle bodrum perdelerinde ya da çekirdek perdelerinde ya da kutu menfez projeleri gibi düz perde imalatının söz konusu olduğu yerlerde, daha uzun imal edilebilen perde kalıpları işçilikte ve maliyette büyük avantaj sağlayabilmektedir.

Ne var ki, panel kalıplar sahaya hazır bir şekilde indiği için panel ebatları çoğunlukla nakliye tarafından sınırlandırılmaktadır. MOPA panel kalıplarının tüm profilleri, cıvatalı birleşimleri sayesinde inşaat sahasında montajı yapılabilmektedir. Dolayısıyla parçalar halinde araçlara yüklenip, sahada montajı yapıldığında 6×6 metre ebatlarında panel kalıp imalatı yapılabilmektedir. Bu da işçilik ya da aksesuar tüketimi gibi birçok maliyetlerin azalması demektir.

MOPA KOLON KALIBI[kutusag=5695] 
MOPA kolon panel kalıp sistemi, uçları cıvatalarla bağlanan çelik dikdörtgen kutu ızgara profilleri ve soğuk şekillendirilmiş yüksek mukavemetli kenar profilleri ile birlikte, kilitleri, payandaları vb. gibi diğer aksesuarları ile MOPA perde panel kalıp sistemine benzemektedir.

Tie-rod çubuklarının geçtiği deliklerin imalat sürecinde önceden hazırlanmış olması ve tie-rodların yüksek gerilim yüküne karşı tutulabilmesi için çift kutu profiller kullanılmış olması, perde kalıbından ayıran özellikleridir.

Paneller birbirine dik olacak şekilde yerleştirilir, kolon kilitlerinin önceden hazırlanmış deliklere yerleştirilmesine olanak tanır ve aynı paneller kullanılarak 5 cm ara ile farklı kolon boyutları dökülebilir.

MOPA perde ve kolon kalıplarında kullanıcı, TMS SIMPEX perde ve kolon kalıplarındaki gibi plywoodunu kendisi seçip sahada montajını yapmaktadır. Çelik kutu profilden imal edilen ve H20 Ahşap kirişlere kıyasla, daha uzun ömürlü olan panel kalıplar, müteahhitlere sunduğu fiyat avantajıyla da şantiyelerdeki alışkanlıkların yeniden gözden geçirilmesine vesile olmaktadır.